Søke om barnehageplass

Ønsker dere å søke plass i "den lille barnehagen med det store hjertet"?

Ved opptak benyttes Arendal kommunes elektroniske søknadsskjema: 

https://www.arendal.kommune.no/tjenester/barnehage/

 

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars

Nytt barnehageår starter 1. august.

 

Ta kontakt for hjelp, flere opplysninger eller om dere ønsker å beøke oss før en eventuell søknad.